Shërbimet

Konsultime

Konsultime dhe Këshilla profesionale dhe të pavarura në lëmin e Energjis Efiqiente duke përfshirë, ajrosje, klimatizim, ujitje të serave, ndriqimin dhe furnizimin me uje të pijshëm për të gjitha llojet e objekteve, ndriqimin emergjentë të objekteve afariste dhe shtëpive private, ordinancave mjeksore, qendrave postale dhe telefonike, ndriqimin e rrugëve dhe parqeve me Energji Solare, ngrohjen e ujit me pasqyra diellore, si dhe me pompa vakumore. Teknologji për mbrojtjen e ambientit dhe pastrimin e ujrave të zeza.

Planifikimi

Së bashku me klientët bëjm planifikimin dhe zhvillimin e biznesplanit si dhe planifikimet teknike për projekte Energjetike si dhe mbikqyrjen operative dhe finalizimin e projekteve. Planifikimet e projekteve speciale i bëjm në bashkëpunim me kompanitë Gjermane dhe Zvicërane.

Shitje

Bëjm shitjen dhe furnizimin e Paisjeve me kualitet shumë të lart për nevoja industriale dhe për nevoja private. Paisjet janë prodhime Gjermane dhe Zvicërane. Klasifikimi dhe zgjedhja e prodhimeve bëhet sipas nevojes individuale të konsumatorit nga Stafi Profesional i ECT që është i Çertifikuar në Gjermani.

Montimi

Montimi i shpejtë dhe efikas i paisjeve si dhe kyqja e sistemeve adekuate bëhet nga Stafi profesional me përvoj shumë vjeqare.

Mirëmbajtja

Shumë nga Paisjet e Kompanisë ECT kanë jetëgjatësi mbi 25 Vjeqare. Për këtë arsye mirëmbajtja profesionale e paisjeve është njëra nga detyrat kryesore të Stafit. Fakt: Mirëmbajtja e zvogëlon në masë të madhe koston e riparimeve.

Riparimi

Për intervenime dhe këshilla në rast të qrregullimeve, Stafi i ECT është 7 ditë në javë prej Ores 07:00 deri 20:00 në dispozicion të Konsumatorit. Bëjm edhe riparimet e Paisjeve që nuk janë blerë në Firmen ECT.